VINDKRAFTGRUPPEN

   

Startsida

Om oss

Projektering

Ekonomi

Projekt

Login

Projektutveckling och tillstånd

Våra tjänster

Förstudier av projekt avseende vindpotential, miljöhänsyn, infrastruktur, hinder mm.

Projektutveckling ― utarbeta projektidé och -förslag, utforma projektet avseende placering och val av verk, produktionsberäkningar i WindPro.

Tillståndsprocessen, omfattande myndighetskontakter, samrådsmöten, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), ansökningshandlingar.