VINDKRAFTGRUPPEN

   

Startsida

Om oss

Projektering

Ekonomi

Projekt

Login

Transaktioner och partnerskap

Våra tjänster

Investeringskalkyler; rådgivning avseende ägandemodell, bildande av bolag osv.

Utveckling av partnerskap, inklusive samarbetsvillkor, för ett projekts realisering.

Planering av vindparkens realisering och finansiering, inkl kontakter med investerare.