VINDKRAFTGRUPPEN

   

Startsida

Om oss

Projektering

Ekonomi

Projekt

Login

Samarbetsprojekt

Vävinge-Lottstad (Mjölby kommun), två verk [byggnation 2012]

Borgvattnet (Ragunda / Sollefteå kommuner), max 22 verk

Skyttmon (Ragunda / Strömsund kommuner), max 40 verk

Stora Uvberget (Eskilstuna kommun), sju verk [webbplats]

Kettstaka (Askersunds kommun), tre verk

Gärdshyttan (Askersunds kommun), fem verk [webbplats]

Adelöv (Tranås kommun), fyra verk

Brokafall (Aneby kommun), två verk

Lönhult (Aneby kommun), sex verk [webbplats]

Konsultuppdrag

Broxvik Säteri: Förundersökning för vindkraftetablering

Stockholmia AB: Förundersökning för vindkraftetablering

Klackeborg Säteri: Vindberäkningar och bygglovansökan, tre verk

Tuggarp Energi AB: Projektering / rådgivning vid försäljning, fyra verk

Gränna Energi AB: Projektering, fyra verk