VINDKRAFTGRUPPEN

   

Startsida

Om oss

Projektering

Ekonomi

Projekt

Login

Samarbetsprojekt

Vävinge-Lottstad (Mjölby kommun), 2 verk [byggnation 2012]

Skyttmon & Borgvattnet (Jämtland), ca 40 verk

Stora Uvberget (Eskilstuna kommun), 7 verk

Kettstaka (Askersunds kommun), 2 verk

Gärdshyttan (Askersunds kommun), 5 verk [byggnation 2019]

Lönhult (Aneby kommun), 5 verk [planerad byggnation 2023]

Konsultuppdrag

Broxvik Säteri: Förundersökning för vindkraftetablering

Stockholmia AB: Förundersökning för vindkraftetablering

Klackeborg Säteri: Vindberäkningar och bygglovansökan, tre verk

Tuggarp Energi AB: Projektering / rådgivning vid försäljning, fyra verk

Gränna Energi AB: Projektering, fyra verk